top of page

Ordensregler | Oruphøj

Færdsel på grunden

 • Motor- og knallertkørsel på lejrgrunden er forbudt.

 • Motorkøretøjer skal stilles på parkeringspladsen (D).

 • Forpladsen ved hytten er kun til af- og pålæsning samt vendeplads.

 • Al færdsel på tagene forbudt.

 • Lejrbål må kun tændes på lejrbålpladsen, eller på de faste bålpladser.

 • Al teltslagning og indretning af lejrpladser så som pionering, gravning af bålpladser, fedtfælder på boldpladsen er ikke tilladt.

I hytten

 • Der skal anvendes skiftesko indendørs.

 • Alt brændbart affald brændes på bålpladsen eller i afbrændingstønden ved køkkendøren. Alt andet affald lægges i container ved vendepladsen.

 • Aske fra brændeovne anbringes i tønden ved køkkendøren, husk at hælde vand over den varme aske.

 • Alle madrasser, der anvendes til overnatning, skal være betrukket med lagen.

 • Madrasserne må ikke fjernes fra sovesalen.

 • Tobaksrygning er forbudt i sovesalene.

 • Smid ikke bind, plastik, plaster, cigaretskod, tyggegummi m.v. i toiletterne.

 • Ansvarlig leder tjekker ved afrejse

  • at hytten afleveres i pæn og ren stand.

  • at alle vinduer er haspede og yderdøre låst

  • at alle madvarer er fjernet

  • at evt. bruge rafter er sat korrekt på plads

  • at lejrgrunden er ryddet for rafter, brænde og affald og alle huller er dækket til og græstørv vandet

Ved hærværk vil blive afkrævet erstatning svarende til de ødelagte ting.

Ved manglende rengøring opkræves min. kr. 400,00.

Er der tegnet eller skrevet på væggene koster det kr. 1.000,00.

Værn om bygninger, grund og inventar, behandl det med respekt, som var det jeres eget.

bottom of page