top of page

Ordensregler | Bistrupskove

Færdsel i skoven

 • Der skal på forhånd indhentes tilladelse til aktiviteter i skoven hos Odsherred Statsskovdistrikt, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj, tlf. 53 42 80 16 mellem kl. 8.30-12.30, se også ”Ansøgning om øvelse i Bidstrup Skovene”.

 • Udlagte poster skal være mærket med jeres navn, hjemsted, dato for aktiviteten og telefonnr. og skal fjernes umiddelbart efter aktivitetens afslutning.

 • Ordensreglement for Bidstrup Skovene er opslået i spisestuen og skal nøje overholdes.

 • Hvis ordensreglerne for færdsel og brug af skoven ikke overholdes, vil der blive opkrævet erstatning for eventuelle skader. Ved gentagne overtrædelser vil de pågældende blive nægtet adgang til skoven og hytten for et længere tidsrum.

 • Adgang til skoven sker kun ad stien vest for hytten.

Tilladt

 • At færdes på veje og stier.

 • At færdes udenfor veje og stier i perioden 1. juli til 1. april.

 • At bade i Avnsø.

Ikke tilladt

 • At færdes i indhegninger samt bevoksninger under 4 m højde.

 • At låne eller splitte effekter i skoven.

 • At hugge eller skære i stående og fældede træer.

 • At slå søm eller andre metalgenstande i træerne.

 • At slå telt op eller indrette bivuak uden særlig tilladelse

 • At tænde bål eller samle brænde uden særlig tilladelse.

 • At smide affald i skoven.

 • At føre motorkøretøj i skoven.

 • At hindre vandet i at løbe frit i skovens vandløb og grøfter.

 • At fiske i søerne.

 • At lade hunde løbe frit i skoven.

bottom of page