Ordensregler | Orup Lidtlavere

Motor- og knallertkørsel på lejrgrunden er forbudt.

 

Motorkøretøjer skal stilles på parkeringspladsen D

 

Forpladsen ved hytten er kun til af- og pålæsning samt vendeplads.

Færdsel i skoven må kun finde sted i henhold til medfølgende ordensreglement for skoven.

Ordensreglement for Bistrup Skovene er opslået i pejsestuen og skal nøje overholdes.

Det pålægges lejrlederen at instruere om disse regler, idet der vil blive krævet erstatning for eventuelle skader.

I alvorligere tilfælde eller gentagne overtrædelser vil de pågældende blive nægtet adgang til skoven og hytten for et længere tidsrum.

Ved orienteringsøvelser i skoven og andre lignende aktiviteter, skal der altid på forhånd indhentes tilladelse hos Odsherred Statsskovdistrikt, Ulkerupvej l, 4500 Nykøbing Sj. tlf. 53 42 80 16 mellem 8.30 - 12.30. Ledreborg Skovdistrikt, Ledreborg Godskontor postbox 29 4320 Lejre Tlf. 46480038 Fax 46480480kun denne Skjoldenæsholm Skovdistrikt, Skjoldenæsholm Skovbrug APS. Poul Norup Hvalsømaglevej 95, 4174 Jystrup. Tlf. 53628435 Fax 53628435

Det terræn man ønsker at benytte, skal indtegnes på et kort og fremsendes med anmodningen.

De udlagte poster skal være mærket med skolens/korpsets navn, hjemsted (ikke Oruphøjs adr.) og telefonnummer.

 

Posterne skal fjernes umiddelbart efter løbets afslutning.

 

Adgang til skoven er ad stien mod vest fra hytten og kun denne

 

Indendørs skal der anvendes skiftesko.

 

Alt affald der ikke kan brændes lægges i container ved vendeplads, brændbart affald brændes på bålplads eller i pejsen.

 

Aske må kun tømmes i tønden ved køkkengården, husk at komme vand over asken.

 

Lejrbål må kun tændes på lejrbålpladsen, eller på de faste bålpladser. Al teltslagning, pionering og gravning af bålpladser, fedtfælder m. v. på boldbanen er ikke tilladt.

 

Al færdsel på tagene forbudt.

 

Alle madrasser skal være betrukket med lagen og må ikke fjernes fra rummet.

 

Tobaksrygning er forbudt i sovesalene. Smid ikke bind, plaster, plastik, cigaretskod, tyggegummi m. v. i toilettet, benyt affaldsposen

Inden afrejse skal den ansvarlige leder påse, at huset afleveres i pæn og rengjort stand.

 

Lejere der ikke overholder dette, vil blive afkrævet udgifter for evt. rengøring min. 400 kr.

 

Tegnet eller skrevet på vægge min. 1.000 kr.

 

Ved afrejse skal lederen endvidere sikre:

At madvarer ikke efterlades i hytten,

at alle yderdøre og vinduer er lukket og låst,

at rafterne er stillet i de rigtige båse i div. størrelser hver for sig på raftestativet.

At lejrgrunden er pæn og fri for rafter, brænde, papir, plastik og andre genstande, man har brugt i perioden.

At fedtfælder og andre huller er dækket til samt græstørvene vandet.

Værn om bygninger, grund og inventar, som var det jeres eget Så er der kun tilbage, at ønske jer en rigtig god lejr i de dejlige omgivelser.

Med venlig hilsen KFUM Spejderne i Taastrup